• Zoeken

Waarom

Waarom zou ik als huisarts of POH-GGZ online aanbod inzetten?
Lees hier over de mogelijkheden van e-mental health in de huisartsenpraktijk en over de financiering van e-mental health.

 

Wat kan ik met e-mental health in de huisartsenzorg?


Huisartsen en POH’s GGZ kunnen e-mental health programma’s aanbieden aan hun patiënten. Bij ernstige klachten kan ook verwezen worden naar beschikbare online behandelingen in de gespecialiseerde en generalistische basis GGZ.

Lees meer >>

Waarom e-mental health in de huisartsenzorg?


Psychische klachten kunnen afnemen door e-mental health programma's. Onderzoek wijst uit dat door gebruik van e-mental health depressieve klachten kunnen verminderen, patiënten minder gaan drinken of van angstklachten afkomen.

Lees meer >>

Financiering van e-mental health in de huisartsenzorg: gratis en betaald aanbod

In de huisartsenzorg kun je e-mental health programma’s inkopen vanuit de module POH-GGZ. Vanaf 1 januari 2014 is het aantal uren POH-GGZ per normpraktijk 12 uur.

Lees meer >>

WAT KAN IK MET E-MENTAL HEALTH

IN DE HUISARTSENZORG?

Huisartsen en POH’s GGZ kunnen e-mental health programma’s aanbieden aan hun patiënten. Een patiënt met stress kan bijvoorbeeld geattendeerd worden op een website met psycho-educatie hierover, of (al dan niet gratis) zelfhulpprogramma hiervoor. Bij een patiënt die teveel drinkt kan het alcoholgebruik bespreekbaar worden gemaakt door de patiënt een zelftest voor alcoholgebruik te laten doen en de uitkomsten daarvan te bespreken.

Iemand met depressieve of angstklachten of stoornissen, kan verwezen worden naar een online programma waarbij de patiënt thuis zelfstandig aan de slag gaat met zijn problemen, en waarbij de POH-GGZ of huisarts de patiënt in consulten begeleidt. Bij ernstige klachten is het goed om te weten dat er een aantal online behandelingen in de gespecialiseerde GGZ zijn waar patiënten direct naar verwezen kunnen worden door de huisarts. Zo kan iemand met een stevig alcoholprobleem gebruik maken van online alcoholbehandeling, waarbij hij zich online kan aanmelden en direct online met een behandelaar uit de verslavingszorg  aan de slag kan met zijn problemen. Dit is laagdrempelig omdat hij geen fysieke afspraken hoeft te maken met een instelling en in eigen tijd, tempo en plaats met problemen aan de slag kan. Zie voor deze programma’s in het aanbod overzicht: Online behandelaanbod buiten de huisartsenzorg.

Door effectieve e-mental health programma’s kunnen klachten en problemen van patiënten verminderen. Er is voldoende onderzoek gedaan naar de effecten van e-mental health programma’s.

Met de inzet van e-mental health aanbod kan de hulp van huisarts en POH-GGZ op maat versterkt worden. Omdat de blended toepassing van e-mental health in de huisartsenpraktijk nog jong is, is onderzoek naar de specifieke effecten van blended e-mental health aanbod in de huisartsenpraktijk tot nu toe beperkt.

Huisarts en POHs-GGZ kunnen
e-mental health programma’s

begeleid aanbieden aan hun patiënten
 

                                                                                                                                         ____________________________________________________ 

De begeleiding wordt vaak gegeven door de POH-GGZ, maar ook de huisarts kan dit doen. Het doel van de begeleidingsgesprekken is het effect van het programma te vergroten, door de patiënt te ondersteunen tijdens het volgen van het programma (bijvoorbeeld door huiswerkopdrachten toe te lichten) en door de patiënt te stimuleren in het afmaken ervan. Ook houdt de begeleider op deze manier een vinger aan de pols en kan hij het verloop van de klachten van de patiënt volgen.

WAAROM E-MENTAL HEALTH

IN DE HUISARTSENZORG?

  • E-mental health programma’s kunnen psychische klachten verminderen. Onderzoek wijst uit dat depressieve klachten verminderen, patiënten minder gaan drinken en angstklachten verminderen.
  • Door het aanbieden van e-mental health gaat de patiënt, tussen de gesprekken met huisarts en/of POH-GGZ door, zelfstandig met zijn problematiek aan de slag. Op een gestructureerde manier, op basis van bestaande therapievormen, door middel van uitleg, oefeningen en bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboek. Hiermee wordt zelfmanagement gestimuleerd.
  • Meer patiënten met psychische klachten moeten worden behandeld in de huisartsenzorg. E-mental health zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. Het voordeel van de inzet van e-mental health is dat de POH-GGZ – als de patiënt tussen gesprekken door zelfstandig aan de slag gaat - de gesprekstijd gerichter kan inzetten. Of dit uiteindelijk gesprekstijd bespaart is nog onvoldoende bekend.
  • E-mental health is laagdrempelig: patiënten kunnen in hun eigen tijd en tempo aan de slag.

FINANCIERING VAN E-MENTAL HEALTH

IN DE HUISARTSENZORG

Begeleid aanbod in de huisartsenzorg

In de huisartsenzorg kun je e-mental health programma’s inkopen vanuit de module POH-GGZ. Vanaf 1 januari 2014 is het aantal uren POH-GGZ per 2168 patiënten (normpraktijk) verhoogd van 9 naar 12 uur. Deze extra 3 uur kunnen worden ingezet voor de inkoop van e-mental health programma’s, en voor consultatie van een psycholoog of psychiater.

Per zorgverzekeraar verschilt de exacte invulling van de 3 uren. Informeer hiernaar bij je preferente zorgverzekeraar(s).

Per 2016 heeft de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) aangegeven dat het maximum aantal uren inzet van de POH-GGZ per normpraktijk 36 uur (1fte) kan zijn. Voor deze extra uren is echter geen extra geld beschikbaar gesteld door de overheid. Per zorgverzekeraar verschilt het of er al dan niet ruimte is voor extra inzet en de invulling hiervan; informeer hiernaar bij je preferente zorgverzekeraar.

Gelden die je voor e-mental health wilt inzetten, kun je aanvragen via het aanvraag-wijzigingsformulier POH-GGZ van jouw preferente zorgverzekeraar(s).

Bundel je financiële krachten

Wanneer je met meerdere praktijken samenwerkt in de inkoop van e-mental health, bereik je schaalvoordeel. Je kunt je gezamenlijk oriënteren op de in te kopen programma’s, je kunt de POH-GGZ gelden bundelen en in sommige gevallen kwantumkorting afspreken. Op die manier is het ook makkelijker om meerdere programma’s in te kopen voor verschillende thema’s en doelgroepen.

Voor een aantal zorgverzekeraars vind je hier de links

(Gratis) zelfhulpprogramma’s en online behandeling

Naast de e-mental health programma’s die vanuit de huisartsenpraktijk worden ingekocht, zijn er ook zelfhulpprogramma’s die direct toegankelijk zijn voor de patiënt. Deze zijn vaak gratis of kunnen door de patiënt zelf betaald worden. Gratis programma’s worden soms door de zorgverzekeraar aangeboden, zoals menzengeest.nl. Het Zorginstituut financiert ook een aantal anoniem toegankelijke e-mental health programma’s. Bijvoorbeeld: www.113.nl, www.drinktest.nl, www.minderdrinken.nl, www.gripopjedip.nl en www.snelbeterinjevel.nl.

Ook zijn er een aantal online behandelingen in de gespecialiseerde GGZ waar patiënten direct naar verwezen kunnen worden door de huisarts. De kosten worden veelal vergoed door de zorgverzekeraar, maar kunnen met het eigen risico verrekend worden.

Klik hier voor een overzicht van e-mental health aanbod>>

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.