• Zoeken

Aanbod

De mogelijkheden van e-mental health zijn groot: een online dagboek om in kaart te brengen wanneer iemand zich gestresst voelt en in welke situatie, het doen van online zelftest om het alcoholgebruik bespreekbaar te maken, oefeningen om met gedachten om te gaan; het zijn voorbeelden van de onderdelen van e-mental health aanbod. Online hulpaanbod is voor een grote groep patiënten geschikt.

Wat en voor wie?

Er is online hulpaanbod beschikbaar voor de meest voorkomende psychische klachten en stoornissen en verslavingsproblemen, zoals depressie, angst, alcoholproblematiek. De afgelopen jaren is er meer aanbod ontwikkeld gericht op specifieke klachten, zoals piekeren, slaapproblemen en stress. Maar ook voor andere problemen is er aanbod: bijvoorbeeld voor het omgaan met stemmen in je hoofd,  stoppen met benzodiazepines, omgaan met autisme en omgaan met dementie.

Lees meer >>

Aanbod in de huisartsenzorg

Nu het gebruik van e-mental health in de huisartsenzorg in opkomst is, gaan steeds meer huisartsen en POH’s-GGZ op zoek naar geschikt aanbod. Er zijn inmiddels vele (commerciële) aanbieders op de markt, al dan niet gelieerd aan GGZ- en verslavingszorginstellingen, die e-mental health programma’s ontwikkelen en aanbieden. Om een indruk te krijgen van het online hulpaanbod, vind je hier een overzicht van het beschikbare aanbod. >>

Lees meer >>

-

WAT EN

VOOR WIE?

Er is online hulpaanbod beschikbaar voor de meest voorkomende psychische stoornissen en verslavingsproblemen, zoals depressie, angst, alcoholproblematiek. De afgelopen jaren is er meer aanbod ontwikkeld gericht op specifieke klachten, zoals piekeren, slaapproblemen en stress.

Het is goed om te weten dat er ook voor andere problemen online aanbod is: bijvoorbeeld voor het omgaan met stemmen in je hoofd, stoppen met benzodiazepines, omgaan met autisme en omgaan met dementie. In deze toolkit beperken we ons echter tot het aanbod voor depressie, angst en alcoholproblematiek.

E-mental health aanbod

 • kan in alle stappen gebruikt worden, van preventie, behandeling tot en met terugvalpreventie.
 • kent vele typen digitale hulpverlening: psycho-educatie, zelftesten, behandeling en terugvalpreventie, maar ook lotgenotencontact
 • kent vele vormen, bijvoorbeeld een website of een app, maar ook via sociale media, een game enzovoorts
 • bevat vaak geschreven en gesproken tekst, via filmpjes of podcasts
 • bestaat vaak uit onderdelen zoals een dagboek, een zelftest, huiswerkopdrachten, lessen of een enkele module met uitleg, bibliotheek waarin alle behandelde stof nagelezen kan worden
 • is vaak gebaseerd op bestaande behandelvormen zoals mindfulness, cognitieve gedragstherapie, problem solving treatment, interpersoonlijke therapie en oplossingsgerichte therapie.
 • kan zowel met als zonder begeleiding van een behandelaar gevolgd worden
 • kent voor de behandelaar systemen waarin een combinatie mogelijk is van beveiligd mailen, vragenlijsten, psycho-educatie aanbod, behandelingsaanbod etc.

 

Er is aanbod voor verschillende doelgroepen: jongeren, volwassenen, ouders met een psychisch probleem, kinderen van ouders met een psychisch probleem, mantelzorgers. Vaak denken hulpverleners dat e-mental health alleen geschikt is voor hoogopgeleide patiënten, maar dat klopt niet. Mensen met een lagere opleiding kunnen evenveel baat hebben bij het aanbod als mensen met een hogere opleiding. De eerste ervaringen met implementatie van blended e-mental health aanbod in de huisartsenpraktijk laten zien dat juist de huisarts en POH-GGZ een belangrijke rol kunnen spelen bij de toeleiding naar online programma’s voor mensen met een lagere opleiding.

 

E-mental health lijkt echter minder geschikt te zijn voor patiënten..

 • die de Nederlandse taal niet eigen zijn (er zijn weinig anderstalige programma’s beschikbaar)
 • met geringe vaardigheid met computer en internet
 • met weinig zelfdiscipline

Zowel offline als online is er behoefte aan aanbod dat visueler en minder talig is. De technische en visuele mogelijkheden kunnen voor e-mental health hier in de nabije toekomst een meerwaarde bieden.

-

AANBOD

IN DE HUISARTSENZORG

Nu het gebruik van e-mental health in de huisartsenzorg in opkomst is, gaan steeds meer huisartsen en POH’s-GGZ op zoek naar geschikt aanbod. Er zijn inmiddels vele (commerciële) aanbieders op de markt, al dan niet gelieerd aan GGZ- en verslavingszorginstellingen, die e-mental health programma’s ontwikkelen en aanbieden. Er is dan ook veel online hulpaanbod beschikbaar voor de meest voorkomende psychische stoornissen en verslavingsproblemen, waardoor het een groot en onoverzichtelijk veld geworden is.

Het aanbod is ingedeeld op klachten en op de categorieën:

 • Online zelfhulp: programma’s die direct toegankelijk zijn voor burgers
 • Online behandeling in de huisartsenpraktijk: programma’s die vanuit de huisartsenpraktijk (begeleid) worden aangeboden en die ingekocht worden
 • Online behandeling buiten de huisartsenpraktijk: programma’s voor de gespecialiseerde GGZ waarnaar de huisarts zijn/haar patiënt kan doorverwijzen, de patient zich online kan aanmelden en direct online aan de slag kan onder begeleiding van een behandelaar

Opmerkingen bij de overzichten

 • In het overzicht beperken wij ons tot online aanbod dat rechtstreeks bereikbaar is voor de huisartsenpraktijk. Daarom nemen wij onder categorie 3 alleen aanbod mee waar de patiënt door de huisarts direct naar de online behandeling verwezen wordt. De e-mental health aanbieder is dan zorgverlener, en de patiënt wordt in de behandeling begeleid door een (online) behandelaar. Daarnaast wordt in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ sowieso steeds meer e-mental health toegepast. Vanzelfsprekend kan de huisarts de patiënt ook verwijzen naar een reguliere GGZ organisatie in de generalistische basis- en gespecialiseerde GGZ en dan wordt aldaar bepaald of en hoe e-mental health onderdeel uitmaakt van de behandeling. Dat aanbod is echter niet in ons overzicht opgenomen.
 • Sommig aanbod is gratis. Ander aanbod moet ingekocht worden door de huisartsenpraktijk. Inkopen van online aanbod kan bij verschillende aanbieders. Bij Aanbieders vind je een overzicht van aanbieders en een lijst met aandachtspunten bij het maken van een keuze.
 • Mede door het enorme aanbod, is het steeds lastiger om iets te zeggen over de kwaliteit van het aanbod. Een e-mental health toepassing kan er heel mooi uitzien, maar dat hoeft niets te zeggen over de kwaliteit, de effectiviteit of de betrouwbaarheid.  Lees meer over de kwaliteit van e-mental health bij Werkt het.
 • Een volledig overzicht is moeilijk te realiseren, gezien de omvang en snelle groei van e-mental health aanbod.
 • Naast het e-mental health aanbod, zijn er ook psycho-educatieve websites zoals thuisarts.nl, www.alcoholinfo.nl, www.psychischegezondheid.nl, mentaalvitaal.nl. Deze staan niet in het overzicht.

Aanbod op andere thema’s

De aanbieders in de overzichten hebben veelal ook aanbod op andere thema’s, zoals op het gebied van rouwverwerking, eenzaamheid en financiële problemen. Ook is er aanbod beschikbaar voor andere psychische stoornissen, zoals http://www.autismeplein.nl voor mensen met autisme, ‘Temstem’ voor mensen die stemmen horen, www.benzodebaas.nl en www.zelfhulpcannabis.nl. Daarnaast is er aanbod voor naasten/familieleden van mensen met psychische problemen (www.sterkerzorgen.nl), voor mantelzorgers (bijvoorbeeld voor mantelzorgers van patiënten met dementie: www.dementieonline.nl) en nog veel meer.

Omdat wij ons in deze toolkit focussen op het aanbod voor de meest voorkomende psychische stoornissen depressie, angst en alcoholproblematiek, zijn alleen voor deze stoornissen overzichten van het aanbod opgesteld.

Tools voor de POH bij het bespreken van middelengebruik

Er is ook aanbod dat de POH ondersteunt. Zo biedt de website www.pohverslaving.nl hen praktische tools en informatie bij het bespreken van middelengebruik. Op de website vindt de POH onder andere informatie over de relatie tussen klachten en de verschillende middelen, een stappenplan om het middelengebruik bespreekbaar te maken en een overzicht van online interventies. Via de website heeft de POH bovendien toegang tot de e-learning Problematisch middelengebruik, waarin zij leren alert te zijn op (indirecte) signalen van middelengebruik en zij leren dit bespreekbaar te maken met de patiënt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.